Login

TERMENI SI CONDITII GENERALE DE UTILIZARE a aplicatiei de comercializare /participare la procedurile licitatie si/sau oferta deschisa si CONDITII GENERALE DE VANZAREI. TERMENI SI CONDITII GENERALE DE UTILIZARE a aplicatiei de comercializare /participare la procedurile licitatie si/sau oferta deschisa (“Termeni si Conditii”)


Prezenta sectiune reglementeaza conditiile de inregistrare in, si de utilizare a: Aplicatiei de comercializare (aplicatia pusa la dispozitie de Motrada Handels GmbH pe site-ul https://avantleasingrecuperate.motrada.net/, in cadrul unei platforme administrata de Motrada Handels GmbH, care ofera instrumente electronice de sistem adecvate pentru organizarea on-line a unor proceduri de comercializare/licitatie).
Aplicatia de comercializare este utilizata de AVANT LEASING RECUPERATE (“AVANT Leasing”) in scopul prezentarii si oferiri spre vanzare a unor vehicule si echipamente second-hand, recuperate de la terte persoane.

OBIECTE COMERCIALIZATE
• In Aplicatia de comercializare sunt prezentate si oferite spre vanzare vehiculele si echipamentele second hand (folosite anterior in regim de leasing financiar de terti utilizatori), proprietatea AVANT Leasing;
• starea vehiculelor/echipamentelor, astfel cum este cunoscuta si de AVANT Leasing, este cea rezultata din raportul de evaluare publicat pe site; AVANT Leasing nu are alte informatii legate de starea fizica a acestor bunuri, intrucat acesta nu a fost folosit de catre AVANT Leasing ci de catre un tert;
• bunurile rezentate si oferite spre vanzare au nevoie de reparatii si de cosmetizare, operatiuni care nu sunt in sarcina/raspunderea AVANT Leasing;
• din motive tehnice, culoarea, starea bunurilor poate diferi de cea care se evidentiaza in fotografiile prezentate in cadrul unei Licitatii/Oferte deschise;
• prin participarea la Licitatia/Oferta deschisa aferenta unui bun, Utilizatorii isi exprima acordul de a achizitiona bunurile in conditiile prezentate, indiferent daca si-a indeplinit sau nu obligatia de verificare anterioara a bunului, asumandu-si orice alte vicii aparente/ascunse.

UTILIZATORI/CUMPARATORI
• Aplicatia de comercializare poate fi utilizata de persoane juridice care au dobandit statutul de Utilizator al Aplicatiei de Comercializare, prin crearea unui cont de utilizator, in urma inregistrarii potrivit procedurii descrise mai jos, la sectiunea “Inregistrare”;
• Utilizatorul trebuie sa fie capabil din punct de vedere legal, sa aiba sediul principal in Uniunea Europeana si nationalitatea statului din Uniunea Europeana in care isi are sediul principal si careia i se aplica legislatia Uniunii Europene, sa fie autorizata sa desfasoare activitati comerciale;
• Utilizatorul garanteaza AVANT Leasing ca are capacitate de exercitiu deplina pentru incheierea contractului de vanzare a unui vehicul/echipament;
• Aplicatia de comercializare nu este destinata persoanelor fizice, prin urmare nu se vor crea conturi de utilizatori pengru persoane fizice;
• Dobandeste calitatea de Cumparator, Utilizatorul care a fost declarat castigator al unei Licitatii sau care, inainte de deschiderea Licitatiei a transmis acceptarea ofertei de vanzare a unui bun la Pretul de cumparare imediata (in cazul in care respectiva Licitatie cuprinde optiunea “pret de cumparare imediata”), sau care a primit pe adresa sa de e-mail (indicata la inregistrarea ca Utilizator) mesajul privind acceptarea de catre AVANT Leasing a ofertei de cumparare emisa in cadrul a procedurii de Oferta deschisa.

INREGISTRAREA. ACORDAREA STATUTULUI DE UTILIZATOR
• AVANT Leasing va acorda statutul de Utilizator al Aplicatiei de comercializare dupa parcurgerea de catre persoana juridica a urmatoarelor etape:
• completarea corecta a datelelor de identificare solicitate pe pagina de inregistrare (“Inregistrare Pasul 1” si “Inregistrare Pasul 2 - Datele utilizatorului”);
Sunteti raspunzator de respectarea tuturor prevederilor legale privind divulgarea datelor cu caracter personal indicate ca fiind date de contact ale dvs. in calitate de Utilizator persoana juridica sau date ale reprezentantului legal, inclusiv de respectarea drepturilor persoanelor vizate (cum ar fi dreptul la informare).
Sunteti obligat sa respectati prevederile legale aplicabile privind furnizarea de date cu caracter personal si sa ne furnizati numai datele persoanelor care au atributii de reprezentare, potrivit fisei postului/raportului de munca/dispozitiilor statutare ale Utilizatorului/altor prevederi cu caracter obligatoriu pentru persoana indicata ca persoana de contact si/sau reprezentant legal.
Prin acceptarea prezentelor Termeni si Conditii va obligati sa despagubiti integral AVANT Leasing pentru orice prejudicii create prin incalcarea prezentei obligatii. • verificarea din nou a datelor introduse, pentru a se asigura ca sunt corecte si in cazul in care se va dori modificarea unor informatii se va putea accesa butonul “Inapoi” pentru reveni in formularul de inregistrare;
• alegerea optiunilor privind informatiile pe care fiecare Utilizator doreste sa le primeasca la adresa de e-mail indicata la “Inregistrare Pasul 2 Datele Utilizatorului” si frecventa cu care se doreste primirea acestor informatii din partea AVANT Leasing;
• acceptarea Conditiilor generale de vanzare, a prezentelor Termeni si Conditii prin marcarea casetei “am citit si accept” aferenta fiecarui document mentionat, prin marcarea casetei “am luat la cunostinta” aferenta documentului “Nota de informare rivind prelucrarea datelor cu caracter personal” si accesarea cu un click a butonului “Inregistrati-va acum”;
• persoana juridica/Utilizatorul raspunde de corectitudinea si valabilitatea datelor completate in rubricile “Inregistrare Pasul 1” si “Inregistrare Pasul 2 - Datele utilizatorului”, inclusiv de cea a informatiilor furnizate ca date de contact; Persoana juridica/Utilizatorul va furniza date de contact valabile, inclusiv va mentiona numai nume de persoane fizice care au, potrivit statutului persoanei juridice/Utilizatorului si/sau fisei postului calitatea de reprezentant al persoanei juridice/Utilizatorului.
• In urma primirii si studierii informatiilor furnizate de persoana juridica, AVANT Leasing va decide daca acorda acesteia statutul de Utilizator al Aplicatiei de comercializare, in functie de indeplinirea/neindeplinirea de catre persoana juridica care solicita statutul de Utilizator a conditiilor mentionate in Conditiile generale de vanzare si in prezentele Termeni si Conditii, de corectitudinea datelor furnizate (pe care AVANT Leasing le poate verifica inclusiv prin consultarea informatiilor publicate in registre publice), de existenta/inexistenta unor raporturi juridice anterioare intre AVANT Leasing si persoana juridica;
• Persoana juridica va fi instiintata printr-un mesaj la adresa de e-mail comunicata daca a fost sau nu acceptata ca Utilizator al Aplicatiei de comercializare;
• In urma inregistrarii corecte se creeaza un cont pentru Utilizator, caruia i se aloca un nume de utilizator inscris in formularul de inregistrare. Utilizatorul obtine accesul la cont dupa ce introduce numele de utilizator si parola, la adresa de Internet https://avantleasingrecuperate.motrada.net/;
• Numele de utilizator, contul de utilizator si parola aferenta au caracter individual si netransmisibil. Utilizatorul este unica persoana pe deplin responsabila pentru utilizarea contului de utilizator primit. Utilizatorul este de acord ca AVANT Leasingul nu poate garanta ca orice nume de utilizator solicitat in procesul de inregistrare va fi disponibil sau aprobat spre utilizare;
• Contul va contine datele Utilizatorului inscrise in formularul de inregistrare electronic. In cazul in care in viitor intervin modificari referitoare la acestea, Utilizatorul are obligatia de a le aduce la zi imediat utilizand formularul electronic corespunzator disponibil la rubrica “Contul meu de utilizator”. Este interzis Utilizatorului sa stearga informatiile comunicate la inregistrare atat timp cat foloseste Aplicatia de comercializare si se interzice introducerea de date incomplete sau false;
• AVANT Leasing are dreptul de a dezactiva/suspenda/bloca fara preaviz contul unui Utilizator caruia i-a acordat statutul de utilizator in cazul in care constata ca Utilizatorul nu mai indeplineste conditiile necesare pentru calitatea de Utilizator, sau ca Utilizatorul foloseste Aplicatia de comercializare intr-un mod abuziv/contrar prezentelor Termeni si Conditii, are o conduita necorespunzatoare pe site, sau exista dovada infaptuirii unor fapte ilegale referitoare la Aplicatia de comercializare, sau tinand cont si de istoricul actiunilor Utilizatorului pe site (inclusiv daca respectivul cont al Utilizatorului a mai fost blocat in trecut).

OFERTE CURENTE DE VANZARE
• Ofertele curente de vanzare sunt reprezentate de vehiculele si echipamentele pe care AVANT Leasing le are disponibile pentru Licitatie sau pentru Oferta deschisa la un anumit moment.

LICITATIA
• Anuntul de licitatie se publica pe pagina de Internet https://avantleasingrecuperate.motrada.net/, si contine cel putin urmatoarele: durata Licitatiei; informatia daca Licitatia include optiunea de cumparare la Pret de cumparare imediata; descrierea bunului, Pretul de start (fara TVA; cota de TVA este mentionata distinct); adresa unde se gaseste vehiculul/echipamentul la data publicarii anuntului de Licitatie; fotografia bunului;
• Inainte de a participa la Licitatie Utilizatorul are obligatia de a studia atent conditiile Licitatiei,inclusiv bunul - obiect al Licitatiei (pe care trebuie sa il verifice fizic, la adresa unde se afla acesta amplasat);
• Deschiderea Licitatiei se face prin licitarea de catre un Utilizator a unei valori cel putin egala cu Pretul de start;
• In cazul in care Licitatia include optiunea “Pret de cumparare imediata”, bunul poate fi cumparat prin licitarea „Pretului de cumparare imediata” , de catre primul Utilizator interesat care liciteaza direct acest pret, daca aceasta licitare are loc inainte de deschiderea Licitatiei. In cazul in care, inainte de licitarea unui pret cel putin egal cu pretul de start, un Utilizator liciteaza direct Pretul de cumparare imediata, Licitatia nu se mai deschide, avand loc automat incheierea vanzarii/cumpararea respectivului bun intre AVANT Leasing si respectivul Utilizator/de catre respectivul Utilizator (care a licitat Pretul de cumparare imediata inainte de deschiderea Licitatiei);
• Daca primul Utilizator interesat nu liciteaza Pretul de cumparare imediata ci doar Pretul de start atunci se deschide Licitatia si bunul respectiv nu mai poate fi cumparat la Pretul de cumparare imediata;
• Dupa deschiderea Licitatiei, pentru ca valoarea licitata de Utilizator sa fie valabila, va trebui sa fie mai mare cu un Pas de licitatie peste Pretul actual al ofertei afisat, sau cu multiplu Pasului de licitatie;
• Daca valoarea licitat de un Utilizator a fost surclasata, acesta va primi un e-mail prin care va fi anuntat;
• Utilizatorul are posibilitatea de a introduce pretul maxim la care este dispus sa cumpere bunul-obiect al Licitatiei, astfel incat sa nu fie obligat sa urmareasca desfasurarea Licitatiei in fiecare minut; in acest caz Aplicatia de comercializare va monitoriza automat preturile licitate de ceilalti Utilizatori si va licita un pret superior (prin adaugarea Pasului de Licitatie la Pretul actual al ofertei) fie pana la castigarea Licitatie de catre Utilizatorul care a introdus un pret maxim, fie pana se ajunge la limita superioara a pretului maxim introdus de Utilizator (in acest ultim caz Utilizatorul poate introduce o suma mai mare);
• Pas de Licitatie - este o valoare publicata pe site, stabilita de AVANT Leasing, care ramane fixa pe toata perioada Licitatiei si care reprezinta variatia minima de pret, valoarea minima cu care trebuie sa creasca valoarea licitata de Utilizator pentru ca aceasta valoare sa fie luata in considerare in cadrul Licitatiei (de ex.: daca Licitatia s-a deschis prin licitarea Pretului de start, un Utilizator care vrea sa participe la Licitatie trebuie sa liciteze cel putin un pret format din Pretul de start + Pasul de licitatie/multiplu al Pasului de licitatie).
• Licitatia se termina la expirarea duratei de valabilitate anuntate si va fi castigata de Utilizatorul care pana la momentul expirarii timpului afisat pentru desfasurarea licitatiei, a licitat pretul cel mai ridicat; Utilizatorul castigator va fi informat prin transmiterea unui e-mail la adresa indicata de acesta pe pagina de inregistrare, indicandu-i-se datele de contact ale AVANT Leasing in vederea contactarii acestuia din urma;
• In cazul in care durata de valabilitate a Licitatiei expira fara sa fi fost declarat un castigator /fara ca un Utilizator sa fi licitat Pretul de cumparare imediata inainte de deschiderea Licitatiei, AVANT Leasing are dreptul sa dispuna liber de bun.

OFERTA DESCHISA
• Anuntul de Oferta deschisa se publica pe pagina de Internet https://avantleasingrecuperate.motrada.net/, si contine cel putin urmatoarele:
• durata Ofertei deschise;
• descrierea bunului;
• pretul de start (fara TVA) – cota de TVA aplicabila este mentionata separat;
• Pasul de Licitatie;
• adresa unde se gaseste bunul la data publicarii anuntului de Oferta deschisa;
• fotografia bunului.
• Pas de Licitatie - este o valoare publicata pe site, stabilita de AVANT Leasing, care ramane fixa pe toata perioada Ofertei deschise si care reprezinta variatia minima de pret, valoarea minima cu care trebuie sa creasca valoarea ofertata de Utilizator pentru ca aceasta valoare sa fie luata in considerare in cadrul Oferet deschise (de ex.: daca Licitatia s-a deschis prin licitarea Pretului de start, un Utilizator care vrea sa participe la Licitatie trebuie sa liciteze cel putin un pret format din Pretul de start + Pasul de licitatie/multiplu al Pasului de licitatie).
• Inainte de a participa la Oferta deschisa Utilizatorul are obligatia de a studia atent conditiile Ofertei deschise, inclusiv bunul - obiect al Ofertei deschise (pe care trebuie sa il verifice fizic, la adresa unde se afla acesta amplasat);
• Utilizatorul cunoaste ca Oferta deschisa este doar o modalitate de prezentare a bunurilor AVANT Leasingului, cu caracter pur informativ, neatragand in sarcina AVANT Leasingului vreo obligatie de incheiere a vreunui contract de vanzare a unui bun;
• Utilizatorul care doreste sa cumpere unul dintre bunurile prezentat pe site la rubrica Oferta deschisa, va selecta bunul respectiv si va transmite oferta de pret in mod automat, din aplicatie, completand suma pe care doreste sa o ofere si apasand butonul “Transmitere”;
• Utilizatorii pot sa transmita oferte de cumparare pana la expirarea duratei Ofertei deschise; prin transmiterea unei oferte de cumparare Utilizatorul cunoaste ca se obliga juridic sa cumpere bunul-obiect al Ofertei deschise in cazul in care AVANT Leasingul accepta oferta sa de cumparare;
• Utilizatorul va primi un e-mail de confirmare a receptionarii ofertei de pret transmise;
• In cazul in care AVANT Leasing va accepta oferta de cumparare a unui Utilizator, Utilizatorul respectiv va primi un e-mail privind acceptarea ofertei, cu mentionarea datelor de contact ale AVANT Leasing.

PRET ACTUAL AL OFERTEI
• este pretul afisat pe site dupa ce Licitatia a fost deschisa si este format din pretul oferit de ultimul Utilizator (adica pretul oferit de Utilizatorul anterior + Pasul de licitatie).

OBLIGATIILE UTILIZATORULUI
Suplimentar fata de cele mentionate la sectiunea “Inregistrarea. Acordarea statutului de Utilizator” de mai sus, Utilizatorul se obliga sa respecte si urmatoarele:
• sa utilizeze personal contul primit si sa nu transfere, cesioneze, vanda, imprumute sau transmita in orice alt mod contul de utilizator primit si/sau parola aferenta unei terte persoane sau entitati; Utilizatorul este unica persoana responsabila de pastrarea confidentialitatii tuturor datelor de acces la Aplicatia de comercializare;
• sa raspunda pentru toate actiunile ce decurg din folosirea contului si utilizarea parolei, pentru erorile survenite in urma neglijentei, a incalcarii regulilor privind securitatea si confidentialitatea datelor de acces la Aplicatia de comercializare, pentru orice consecinte pe care le-ar putea avea divulgarea acestor date catre un tert, indiferent daca divulgarea a fost intentionata, din neglijenta/ imprudenta; Utilizatorul este unicul raspunzator pentru utilizarea Aplicatiei de comercializare si pentru orice fel de consecinta produsa ca urmare a utilizarii acesteia, prin accesul cu nume de utilizator si parola proprii, chiar si in situatia in care Aplicatia de comercializare nu este folosita de catre Utilizator, ci de un tert care foloseste numele de utilizator si parola apartinand Utilizatorului si care a intrat in posesia acestor date ca urmare a intentiei/ neglijentei /omisiunii sau imprudentei Utilizatorului;
• sa schimbe imediat parola in cazul in care exista suspiciuni cu privire la aflarea acesteia de catre o terta persoana si sa notifice AVANT Leasingul urgent, in scris, prin e-mail, daca orice terta persoana neautorizata, identificata sau neidentificata acceseaza Aplicatia de comercializare prin intermediul acestei parole sau este in masura sa o faca;
• sa furnizeze numai informatii care sa respecte urmatoarele conditii: (i) sa aiba caracter public, sa nu fie false, inexacte sau voit inselatoare; (ii) sa nu fie frauduloase, defaimatoare, ofensatoare, calomniatoare, amenintatoare sau hartuitoare din punct de vedere legal; (iii) sa nu aduca prejudicii nici unei terte parti sau dreptului acesteia de autor, de marca comerciala, licenta, secret comercial sau alte drepturi de proprietate intelectuala sau drepturi la viata personala si intimitate; (iv) sa nu incalce nici o lege, statut, ordonanta sau regulament, incluzand si fara a se limita la acestea, competitia neloiala; (v) sa nu contina virusi sau alte elemente de programare a computerului care intentioneaza sa dauneze, sa interfereze in mod defectuos, sa intercepteze orice sistem, date sau informatii personale; (vi) sa nu cauzeze probleme Aplicatiei de comercializare sau pierderea (in totalitate sau partial) serviciilor furnizorilor de Internet;
• sa se asigure ca orice instructiune sau operatiune pe care o realizeaza in cadrul Aplicatiei de comercializare este corecta si completa, sa ia la cunostinta toate detalile procedurii de comercializare la care participa (Licitatie/Oferta deschisa);
• sa nu foloseasca anumite programe precum si alte dipozitive automate sau modalitati manuale pentru a monitoriza sau copia orice pagina din cadrul Aplicatiei de comercializare sau continutul lor, sa nu reproduca, altereze, modifice, distribuie (inclusiv afisare publica) partial sau integral site-ul, sa nu foloseasca pentru scopuri comerciale sau alte scopuri continutul acestui site (sau orice parte din el), sa nu realizeze lucrari care deriva din acest site, fara o autorizatie din partea Motrada Handels GmbH si a AVANT Leasing;
• sa nu foloseasca nici un dispozitiv, software sau vreun procedeu care sa interfereze sau sa incerce sa interfereze cu buna desfasurare a procedurilor de comercializare, sa nu realizeze nici o actiune care impune o incarcare nerezonabila sau disproportionata a infrastructurii Licitatiei/Ofertei deschise pe Internet;
• sa nu foloseasca Aplicatia de comercializare in nicio actiune frauduloasa, ilegala, deranjanta sau intr-un scop abuziv - de exemplu dar nu limitativ nu va desfasura (si nici nu va permite) activitati de cracking sau hacking (cracking sau hacking înseamnand trecerea neautorizata peste etapa de autentificare a Utilizatorului sau alte servicii de securitate ale oricarei retele, server, server web sau cont de utilizator);
• sa suporte integral orice daune cauzate AVANT Leasing prin folosirea Aplicatiei de comercializare contrar prezentelorTermeni si Conditii /contrar prevederilor legale aplicabile.
Avand in vedere ca Aplicatia de comercializare este pusa la dispozitie de Motrada Handels GmbH, oferindu-se astfel atat AVANT Leasing cat si Utilizatorilor instrumente de sistem adecvate pentru incheierea de catre acestia din urma, pe cale electronica, de contracte de vanzare, Utilizatorul cunoaste si este de acord ca:
• AVANT Leasingul nu garanteaza accesul sigur, continuu si neintrerupt la Aplicatia de comercializare, nu raspunde in niciun fel pentru securitatea comunicatiilor si pentru integritatea informatiilor ce tranziteaza reteaua Internet sau pentru erorile de functionare a Aplicatiei de comercializare si/sau a site-ului https://avantleasingrecuperate.motrada.net/, pentru defectiuni si erori tehnice sau pierderi de informatii cauzate de probleme cu echipamentul sau software-ul, lipsa functionarii conexiunii la Internet, virusii informatici, accesul neautorizat la Aplicatia de comercializare, actiuni de hacking, cracking, erori de operare;
• AVANT Leasing nu raspunde in nici un fel pentru nicio intarziere sau eroare in executarea obligatiilor contractuale, rezultand direct sau indirect din cauze care nu depind de vointa AVANT Leasing;
• AVANT Leasing nu este raspunzator pentru nicio actiune/inactiune a Motrada Handels GmbH (de ex. dar nu limitativ: stergerea/ modificarea oricarei informatii pe care Utilizatorul a introdus-o in paginile Aplicatiei de comercializare si care ar putea cauza functionarea necorespunzatoare a Aplicatiei, suspendarea, modificarea sau intreruperea Aplicatiei in scopul efectuarii unor reparatii sau lucrari de intretinere sau in scopul imbunatatirii performatelor aplicatiei sau pentru alt motiv, restrictionarea accesului total/partial, temporar/definitiv al Utilizatorului la Aplicatia de comercializare, incetarea unei Licitatii/Oferte deschise inainte de expirarea duratei de valabilitate anuntate, etc.);
• AVANT Leasing are dreptul de a incheia orice procedura de comercializare (Licitatie/Oferta deschisa) si inainte de expirarea duratei de valabilitate anuntate in cazul in care, bunul care face obiectul respectivei proceduri este furat sau distrus pe durata de valabilitate a acelei proceduri, fara a fi tinut raspunzator in vreun fel; in urma incheierii respectivei Licitatii/Oferte deschise, toate informatiile legate de aceasta nu vor mai fi disponibile in Aplicatia de comercializare, nu se vor mai putea efcetua activitati ulterioare legate de respectiva Licitatie/Oferta deschisa si nici una dintre activitatile precedente ale Utilizatorilor nu va mai avea nici o consecinta.


COMUNICARI
• Orice comunicare emisa de AVANT Leasing, precum si orice comunicare emisa automat de Aplicatia de comercializare se considera primita de Utilizator la data emiterii acesteia de catre AVANT Leasing/Aplicatia de comercializare;
• Orice comunicare emisa de Utilizator/Cumparator catre AVANT Leasing se considera primita la data la care AVANT Leasing a primit respectiva comunicare.

MODIFICAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR
• Termenii si Conditiile pot fi modificate in mod unilateral de catre AVANT Leasing in orice moment. In aceasta situatie, AVANT Leasing va va anunta cu privire la intervenirea de modificari si va va solicita acordul;
• In cazul in care un Utilizator continua sa utilizeze Aplicatia de comercializare si dupa modificarea Termenilor si Conditiilor, acest lucru echivaleaza cu acceptarea deplina si neconditionata a noilor Termeni si Conditii;
• In orice situatie in care Utilizatorul are obiectiuni sau rezerve fata de oricare dintre prevederile prezentelor Termeni si Conditii, Utilizatorul are obligatia de a inceta de indata utilizarea Aplicatiei de comercializare;
• Utilizatorul are posibilitatea achizitionarii echipamentelor si vehiculelor comercializate si prin contactarea directa a AVANT Leasing.

ALTE ASPECTE
• Prezentele Termeni si Conditii se completeaza cu dispoziiile din Conditii Generale de vanzare (inclusiv in ceea ce priveste legislatia aplicabila, jurisdictia si executarea);

II. CONDITII GENERALE DE VANZARE (“Conditii”)
VANZATOR
• AVANT LEASING RECUPERATE (“AVANT Leasing”), institutie financiara nebancara, aflata sub supravegherea prudentiala a Bancii Nationale a Romaniei
• Inregistrare la Banca Nationala a Romaniei: nr. RG-PJR-41-110045/15.12.2006; Nr. RS-PJR-41-110007/15.12.2006
• Sediu: Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 19-21, etaj 2, sector 1
• Nr. Inregistrare registrul comertului: J40/8204/2000
• CUI 13341280, CIF RO 13341280
• Capital social subscris si varsat: 1.022.100 RON
• Date de contact: e-mail: www.callcenter@avantleasing.ro; tel. : 021.204.44.44

DOMENIU DE APLICARE
• prezentele Conditii se aplica procedurilor de comercializare/licitatie organizate de AVANT Leasing cu privire la vehiculele si echipamentele prezentate pe site-ul “https://avantleasingrecuperate.motrada.net/”, in cadrul Aplicatiei de comercializare;
• Aplicatia de comercializare - aplicatia pusa la dispozitie de Motrada Handels GmbH pe site-ul https://avantleasingrecuperate.motrada.net/, in cadrul unei platforme administrata de Motrada Handels GmbH, care ofera instrumente electronice de sistem acdecvate pentru organizarea on-line a unor proceduri de comercializare/licitatie;
• Obiecte comercializate:
• vehiculele si echipamentele second hand (folosite anterior in regim de leasing financiar de terti utilizatori), proprietatea AVANT Leasing;
• starea bunurilor, astfel cum este cunoscuta si de AVANT Leasing, este cea rezultata din raportul de evaluare publicat pe site; AVANT Leasing nu are alte informatii legate de starea fizica a bunurilor intrucat acesta nu a fost folosit de catre AVANT Leasing ci de catre un tert
• au nevoie de reparatii si de cosmetizare, operatiuni care nu sunt in sarcina/raspunderea AVANT Leasing;
• din motive tehnice, culoarea, starea bunurilor poate diferi de cea care se evidentiaza in fotografiile prezentate in cadrul unei Licitatii/Oferte deschise;
• prin participarea la Licitatia/Oferta deschisa aferenta unui bun, Utilizatorii isi exprima acordul de a achizitiona bunurile in conditiile prezentate,indiferent daca si-a indeplinit sau nu obligatia de verificare anterioara a bunului, asumandu-si orice alte vicii aparente/ascunse;
• procedurile de comercializare/licitatie sunt: “Licitatie” si “Oferta deschisa”, descrise in detaliu in Termeni si Conditii Generale de utilizare a Aplicatiei de comercializare /participare la procedurile
licitatie si/sau oferta deschisa (denumite in continuare “Termeni si Conditii”)
• termenul “licitatie”/”Licitatie” este folosit in prezentele Conditii si in alte rubrici ale site-ului din comoditate si nu trebuie interpretat in sensul termenului juridic de “licitatie”;
• termenul “Oferta deschisa” este folosit in prezentele Conditii si in alte rubrici ale site-ului din comoditate si nu trebuie interpretat in sensul termenului juridic de “oferta”, neatragand in sarcina AVANT Leasing vreo obligatie de incheiere a vreunui contract de vanzare a unui vehicul/echipament
• Licitatie - procedura de comercializare organizata de AVANT Leasing prin mijloace electronice, prin intermediul careia AVANT Leasing emite, in scopul incheierii unui contract de vanzare-cumparare, o oferta de vanzare a unui bun (vehicul/echipament) proprietatea sa. Oferta are un termen de valabilitate determinat si obliga AVANT Leasing din punct de vedere juridic fata de castigatorul Licitatiei sau, in cazul in care a fost licitat Pretul de cumparare imediata, fata de primul Utilizator care a licitat Pretul de cumparare imediata inainte de deschiderea Licitatiei; Utilizatorii care doresc sa achizitioneze bunul respectiv emit acceptari ale ofertei AVANT Leasing, prin:
licitarea unui pret de cumparare mai mare sau egal cu Pretul de start, caz in care are loc deschiderea Licitatiei; licitarea direct a Pretului de cumparare imediata inainte de deschiderea Licitatiei (daca licitatia respectiva cuprinde aceasta optiune). Fiecare licitare de pret emisa de Utilizatori este obligatorie pentru acestia pana la inchiderea Licitatiei si stabilirea castigatorului licitatiei (Cumparatorului); Pret de cumparare imediata in cadrul Licitatiei- pretul publicat pe site, in rubrica Licitatiei, pret la care primul Utilizator interesat poate cumpara vehiculul/echipamentul in mod direct (fara a mai avea loc Licitatia), daca liciteaza acest pret inainte de deschiderea Licitatiei;
• Oferta deschisa - procedura de prezentare electronica, cu caracter pur informativ, a vehiculelor si/sau echipamentelor apartinand AVANT Leasing, procedura care nu obliga AVANT Leasing din punct de vedere juridic si care da posibilitatea Utilizatorilor sa transmita oferte de cumparare intr-o durata de timp determinata. Ofertele au valabilitate pana la expirarea duratei Ofertei deschise pentru un vehicul/echipament. Prin transmiterea unei oferte de cumparare Utilizatorul se obliga sa cumpere vehiculul/echipamentul in cazul in care AVANT Leasing va accepta aceasta oferta. Oferta de cumparare este irevocabila pe durata sa de valabilitate sau pana la refuzarea ofertei de catre AVANT Leasing; AVANT Leasing are dreptul, la libera sa apreciere, de a accepta oferta de cumparare a oricarui Utilizator care a transmis o oferta de cumparare, pe durata de timp in care se desfasoara procedura Oferta deschisa, sau de a nu accepta nicio oferta de cumparare;
• Pretul vanzarii - in functie de procedura de licitatie desfasurata: fie pretul licitat de catre Utilizatorul declarat casigator al unei Licitatii, fie Pretul de cumparare imediata - daca un Utilizator a oferit Pretul de cumparare imediata, in conformitate cu prezentele Conditii; fie pretul de cumparare oferit de Utilizator in cazul in care Utilizatorul respectiv a primit mesajul privind acceptarea de catre AVANT Leasing a ofertei sale de cumparare, la care se adauga (in toate cazurile mentionate mai sus) taxele, impozitele, cheltuielile, comisioanele, etc. pe care Cumparatorul trebuie sa le achite catre AVANT Leasing conform facturii emise de de AVANT Leasing pe numele Cumparatorului;
• Pret de start - in cazul Licitatiei este pretul stabilit de catre AVANT Leasing, publicat pe site, cu care se deschide Licitatia (si care nu include TVA, alte impozite, taxe), iar in cazul Ofertei deschise este pretul estimat de AVANT Leasing ca reprezentand valoarea bunului (si care nu include TVA, alte impozite, taxe); in cazul Ofertei deschise termenul “Pret de start” este folosit in prezentele Conditii si in alte rubrici ale site-ului din comoditate si nu trebuie interpretat in sensul termenului folosit in cazul Licitatiei, neavand efectele specifice din cadrul unei Licitatii (in sensul de pret minim, care deschide procedura respectiva de comercializare, odata ce a fost oferit de un Utilizator);
• participarea la procedurile Licitatie si/sau Oferta deschisa poate avea loc numai dupa inregistrarea ca Utilizator, potrivit procedurii de inregistrare descrise in Termeni si Conditii.

UTILIZATORI/CUMPARATORI
• pot participa la procedurile de licitatie numai persoane juridice care au dobandit statutul de Utilizator al Aplicatiei de Comercializare, prin crearea unui cont de utilizator, in urma inregistrarii potrivit procedurii descrise in Termeni si Conditii;
• Utilizatorul trebuie sa fie capabil din punct de vedere legal, sa aiba sediul principal in Uniunea Europeana si nationalitatea statului din Uniunea Europeana in care isi are sediul principal si careia i se aplica legislatia Uniunii Europene, sa fie autorizata sa desfasoare activitati comerciale;
• Utilizatorul garanteaza AVANT Leasing ca are capacitate de exercitiu deplina pentru incheierea contractului de vanzare a unui vehicul/echipament;
• Aplicatia de comercializare nu este destinata persoanelor fizice, prin urmare nu se vor crea conturi de utilizatori pengru persoane fizice;
• un Utilizator poate sa participe numai la procedurile de comercializare organizate de AVANT Leasing
• Cumparator - Utilizatorul care a fost declarat castigator al unei Licitatii sau care, inainte de deschiderea Licitatiei a transmis acceptarea ofertei de vanzare a unui bun la Pretul de cumparare imediata (in cazul in care respectiva Licitatie cuprinde optiunea “pret de cumparare imediata”), sau care a primit pe adresa sa de e-mail (indicata la inregistrarea ca Utilizator) mesajul privind acceptarea de catre AVANT Leasing a ofertei de cumparare emisa in cadrul a procedurii de Oferta deschisa.

TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE
• in cadrul Licitatiei – vehiculul/echipamentul licitat va fi vandut catre Utilizatorul care a licitat pretul cel mai ridicat pana la momentul expirarii timpului afisat pentru desfasurarea Licitatiei;
• inainte de deschiderea Licitatiei - vehiculul/echipamentul licitat va fi vandut catre Utilizatorul care a transmis acceptarea ofertei de vanzare a unui bun la Pretul de cumparare imediata (in cazul in care respectiva Licitatie cuprinde optiunea “pret de cumparare imediata”),
• in cadrul Ofertei deschise - vehiculul/echipamentul va fi vandut Utilizatorului care a transmis o oferta de cumparare pana la expirarea valabilitatii Ofertei deschise, care a fost acceptata de AVANT Leasing, situatie in care respectivul Utilizator va primi un e-mail privind acceptarea ofertei, cu mentionarea datelor de contact ale AVANT Leasing;
• in toate cazurile, transferul dreptului de proprietate va avea loc dupa incasarea de catre AVANT Leasing a Pretului de vanzare, la data predarii bunului catre Cumparator;
• riscurile contractului de vanzare, inclusiv riscurile bunului, sunt suportate de catre Cumparator de la data incheierii contractului de vanzare (negotium).
DATA INCHEIERII CONTRACTULUI DE VANZARE-CUMPARARE (ca negotium, intelegerea propriu-zisa dintre partile contractului de vanzae, care nu este concretizata intr-o forma scrisa)
• In cazul Licitatiei - data la care Utilizatorul care a licitat cel mai mare pret (peste Pretul de start), in perioada de valabilitate a Licitatiei, a primit pe adresa sa de email (indicata la inregistrarea ca Utilizator), mesajul privind castigarea Licitatiei;
• In cazul Licitatiei cu optiunea “Pret de cumparare imediata” - data la care primul Utilizator a postat pe site-ul https://avantleasingrecuperate.motrada.net/, inainte de deschiderea Licitatiei, acceptarea sa privind cumpararea bunului la Pretul de cumparare imediata; participarea de catre Utilizator la o Licitatie prin licitarea unui pret mai mare sau egal cu Pretul de start echivaleaza cu acceptarea completa de catre Utilizatorul respectiv a ofertei de vanzare a vehiculului/echipamentului care face obiectul respectivei Licitatii;
• In cazul Ofertei Deschise contractul de vanzare-cumparare (ca negotium) se considera incheiat la data la care Utilizatorul a carui oferta de cumparare a fost acceptata de AVANT Leasing si a primit pe adresa sa de email (indicata la inregistrarea ca Utilizator) mesajul privind acceptarea de catre AVANT Leasing a ofertei de cumparare. Oferta de cumparare transmisa de utilizator pe site-ul https://avantleasingrecuperate.motrada.net/, in cadrul unei Oferte deschise, reprezinta o oferta reala, serioasa, ferma, neechivoca, completa, subantelegandu-se ca este emisa de Utilizator cu intentia de a-l angaja pe acesta din punct de vedere juridic si este irevocabila pe durata sa de valabilitate.

DATA COMUNICARILOR IN CADRUL APLICATIEI DE COMERCILIZARE
• Orice comunicare emisa de AVANT Leasing, precum si orice comunicare emisa automat de Aplicatia de comercializare se considera primita de Utilizator la data emiterii acesteia de catre AVANT Leasing/Aplicatia de comercializare. Avand in vedere ca, in cazul Licitatiei (cand nu s-a cumparat la Pretul de cumparare imediata), mesajul privind castigarea Licitatiei este generat automat de Aplicatia de comercializare atat catre Utilizator cat si catre AVANT Leasing, in cazul in care exista diferente intre data primirii acestui mesaj de catre Utilizator si data primirii de catre AVANT Leasing, prevaleaza data primirii de catre AVANT Leasing.
• Orice comunicare emisa de Utilizator/Cumparator catre AVANT Leasing se considera primita la data la care AVANT Leasing a primit respectiva comunicare.

OBLIGATIILE AVANT Leasing, in cazul incheierii contractului de vanzare:
• sa predea echipamenul/vehiculul catre Cumparatorul care s-a prezentat in locul de amplasare al bunului, in termenul stabilit la sectiunea ”Predare-primire bun” de mai jos, daca Cumparatorul a achitat pretul vanzarii si a semnat contractul de vanzare
• sa efectueze formalitatile necesare pentru radierea bunului vandut din evidentele autoritatii fiscale (in cazul in care bunul este inscris conform legii in astfel de evidente)
• sa predea Cumparatorului factura fiscala aferenta incasarii Pretului Vanzarii, iar in cazul in care bunul este un vehicul si urmatoarele documente originale: fisa de inmatriculare a bunului semnata de AVANT Leasing si vizata de organele fiscale competente, certificatul de atestare fiscala aferent AVANT Leasing, cartea de identitate a bunului, certificatul de inmatriculare;
• sa garanteze Cumparatorul impotriva tulburarilor folosintei bunului rezultate din fapta AVANT Leasing;
• AVANT Leasing nu are vreo raspundere pentru tulburarile de drept sau de fapt provenite din fapta unor terti /bunului;
• AVANT Leasing nu raspunde de viciile aparente si/sau ascunse ale bunului vandut, nu ofera nicio garantie in legatura cu acesta, nu are vreo obligatie legata de incheierea vreunei asigurari a bunului, transportul acestuia si livrarea la alta adresa decat cea in care este amplasat bunul si nici de plata vreunei taxe de inmatriculare/de inscriere sau a cheltuielilor aferente obtinerii noului certificat de inmatriculare, emis pe numele Cumparatorului (in cazul in care bunul este un vehicul), obtinerea certificatului de autenticitate al bunului (in cazul in care bunul este un vehicul).

OBLIGATIILE CUMPARATORULUI, in cazul incheierii contractului de vanzare:
• sa contacteze AVANT Leasing in maximum 3 zile lucratoare de la data incheierii contractului de vanzare (negotium);
• sa achite Pretul vanzarii in termenul mentionat in cadrul sectiunii “Conditii de plata a Pretului vanzarii” de mai jos, conform facturii emise de AVANT Leasing;
• sa se prezinte la adesa unde se afla amplasat bunul cumparat, indicata in Licitatie/Oferta deschisa, si sa preia bunul;
• sa efectueze pe propria cheltuiala toate formalitatile necesare pentru inregistrarea la autoritatile competente a transcrierii transmiterii dreptului de proprietate asupra bunului, cu exceptia celor stabilite in prezentele Conditii in sarcina AVANT Leasing;
• sa suporte orice cheltuieli aferente transportului bunului de la adresa unde este amplasat la orice alta adresa;
• Cumparatorul exonereaza pe AVANT Leasing de orice raspundere cu privire la starea bunului, inclusiv de raspunderea pentru vicii aparente si/sau ascunse si isi asuma orice riscuri legate de descoperirea viciilor ascunse existente la data incheierii contractului de vanzare sau ulterior acestei date, cunoaste ca bunul a fost folosit de un tert, a luat la cunostinta raportul de evaluare al bunului publicat pe site si intelege ca aceasta este starea bunului asa cum este cunoscuta si de AVANT Leasing, acesta din urma neavand alte informatii legate de starea fizica a bunului intrucat acesta nu a fost folosit de catre AVANT Leasing ci de catre un tert si si isi exprima acordul de a cumpara bunul in starea existenta la data cumpararii; prin participarea la Licitatia/Oferta deschisa aferenta unui bun, Cumparatorul si-a exprimat acordul de a achizitiona bunul in aceste conditii.

OBLIGATIA UTILIZATORULUI DE VERIFICARE A VEHICULULUI/ECHIPAMENTULUI
• Utilizatorul care doreste sa achizitioneze un vehicul/echipament prin Licitatie sau prin Oferta Deschisa va verifica fizic respectivul bun, inainte de a participa la procedura respectiva de vanzare (respectiv inainte de a licita / inainte de a transmite acceptarea ofertei de vanzare la Pret de cumparare imediata / inainte de a transmite oferta de cumparare);
• AVANT Leasing solicita Utilizatorul sa se prezinte la locatia de depozitare a vehicului/echipamentul insotit de personal specializat, pe costul sau, in vederea inspectiei si verificarii vehicului/echipamentul si a constatarii starii de functionare a acestuia, precum si eventualele lipsuri si defectiuni. Nerealizarea inspectiei si verificarii reprezinta acceptarea vehicului/echipamentul in starea in care se gaseste;
• In cazul in care Utilizatorul liciteaza pentru cumpararea unui bun in cadrul unei Licitatii / transmite acceptarea ofertei de vanzare la Pret de cumparare imediata, precum si in cazul in care Utilizatorul transmite o oferta de cumparare in cadrul unei Oferte deschise se considera ca acesta a vizitat bunul si a acceptat sa-l cumpere in starea in care se gaseste;
• Utilizatorul cunoaste ca bunul a fost folosit de un tert, a luat la cunostinta raportul de evaluare al bunului publicat pe si intelege ca aceasta este starea bunului asa cum este cunoscuta si de AVANT Leasing, acesta din urma neavand alte informatii legate de starea fizica a bunului intrucat acesta nu a fost folosit de catre AVANT Leasing ci de catre un tert si si isi exprima acordul de a cumpara bunul in starea existenta la data cumpararii. Cumparatorul a luat la cunostinta ca, din motive tehnice, culoarea, starea bunurilor poate diferi de cea care se evidentiaza in fotografiile prezentate in cadrul unei Licitatii/Oferte deschise; prin participarea la Licitatia/Oferta deschisa aferenta unui bun, Cumparatorul si-a exprimat acordul de a achizitiona bunul in aceste conditii

PREDAREA - PRIMIREA BUNULUI
• In termen de maximum 5 zile de la data achitarii integrale a facturii emise de AVANT Leasing pentru incasarea Pretului vanzarii, Cumparatorul are obligatia sa se prezinte la adresa unde este amplasat bunul pentru a prelua bunul cumparat. Nepreluarea de catre Cumparator a bunului in termenul stabilit atrage in sarcina acestuia suportarea cheltuielilor de depozitare a bunului. Adesa de amplasare a bunului este mentionata in rubrica de prezentare a fiecarui bun, care descrie caracteristicile bunului;
• Predarea-primirea bunului cumparat se va efectua pe baza de proces verbal de predare primire, cu conditia incasarii de catre AVANT Leasing in integralitate a pretului vanzarii (inclusiv TVA-ul aferent si a celorlalte cheltuieli aferente vanzarii) si cu conditia semnarii contractului de vanzare.
• Pentru a vizualiza modelul contractului de vanzare va rugam cititi sectiunea “Model contract de vanzare” de mai jos;
• Predarea bunului altei persoane decat reprezentantului legal al Cumparatorului se va efectua numai in baza unei procuri emise de catre Cumparator prin reprezentantul legal si autentificate de un notar public/supralegalizata in Romania si tradusa de un traducator autorizat.

CONDITII DE PLATA A PRETULUI VANZARII
• Pretul vanzarii este exprimat in Euro, nu include TVA si va fi platit de catre Cumparator, daca acesta este de nationalitate romana, in echivalent lei la cursul de vanzare EURO/RON al bancii Banca Transilvania SA din data emiterii facturii de catre AVANT Leasing;
• Cota de TVA aplicabila este mentionata distinct in cadrul rubricilor de prezentare a fiecarui vehicul/echipament;
• Cumparatorul care nu este de nationalitate romana va plati Pretul vanzarii in Euro; Cheltuielile efectuate de AVANT Leasing in lei, care sunt in sarcina Cumparatorului (de ex.: cheltuieli de depozitare mentionate la sectiunea “Predare-primire bun”) se vor refactura catre Cumparator in echivalent EURO la cursul de referinta al Bancii Nationale a Romaniei din data emiterii facturii.
• Termenul de emitere a facturii de catre AVANT Leasing este de maximum 7 zile, calculate in functie de procedura urmata pentru cumpararea unui bun, dupa cum urmeaza: i) de la primirea de catre Utilizator a instiintarii privind castigarea Licitatiei (in cazul Licitatiei, cand nu s-a licitat Pretul de cumparare imediata), respectiv ii) de la postarea de catre primul Utilizator, pe site-ul https://avantleasingrecuperate.motrada.net/, inainte de deschiderea Licitatiei, a acceptarii ofertei AVANT Leasingului de vanzare a bunului la Pret de cumparare imediata (in cazul Licitatiei cu optiunea “Pret de cumparare imediata”), respectiv iii) de la primirea de catre Utilizator a instiintarii privind acceptarea de catre AVANT Leasing a ofertei sale de cumparare (in cazul Ofertei deschise);
• Achitarea integrala a facturii emise de AVANT Leasing pentru incasarea in lei a Pretului vanzarii va fi efectuata prin ordin de plata, in conturile mentionate pe factura;
• Cumparatorul are obligatia sa achite factura aferenta incasarii Pretului vanzarii in perioada scadenta, respectiv in maximum 5 (cinci) zile de la data emiterii de catre AVANT Leasing. Data platii este data la care sumele datorate se evidentiaza in contul AVANT Leasing. In cazul in care Cumparatorul intarzie plata sumelor datorate AVANT Leasing, AVANT Leasing are dreptul sa perceapa Cumparatorului penalitati de intarziere de 0,2% pe zi de intarziere din suma datorata si neachitata;
• Pretul vanzarii nu include urmatoarele cheltuieli, care sunt in sarcina Cumparatorului: cheltuielile aferente predarii primirii, inacrcarii si transportului de la locul de livrare, cheltuielile aferente transferului dreptului de proprietate de la AVANT Leasing la Cumparator (mai putin cheltuieli aferente scoaterii bunului din evidentele autoritatii fiscale, de pe numele AVANT Leasing), cheltuielile aferente inregistrarii la organele competente a transferului dreptului de proprietate.

PROCEDURA DE VANZARE INTRACOMUNITARA
• Cumparatorul are obligatia de a transmite catre AVANT Leasing urmatoarele documente:
-documente ce atesta forma juridica a companiei;
• - documentele emise de autoritatile competente din tara respectiva referitoare la Codul TVA;
• Aceste documente vor fi verificate de catre AVANT Leasing, dupa care se va emite factura proforma. Factura proforma va cuprinde valoarea obiectului cumparat fara TVA precum si un depozit in valoare egala cu cuamantumul TVA. Acest depozit va fi rambursat de catre AVANT Leasing in termen de trei zile lucratoare din momentul in care primeste o copie CMR, dovada ca bunurile au declaratia Intrastat de catre noul proprietar, impreuna cu o copie a declaratiei VIES referitoare la achizitiile intracomunitare.

INCETAREA CONTRACTULUI DE VANZARE. REZOLUTIUNEA
• In cazul in care, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la incheierea contractului de vanzare a unui bun (ca negotium), nici una dintre parti nu o contacteaza pe cealalta prin e-mail/fax (in cazul Utilizatorului: adresa de e-mail si numarul de fax mentionate la inregistrare; in cazul AVANT Leasingului: 0212044447 si nr. de fax: 0212333227), se considera ca vanzarea a fost incetata cu acordul partilor, iar AVANT Leasing este liber sa dispuna cu privire la bunul respectiv;
• In cazul in care Cumparatorul nu achita integral in termenul stabilit factura aferenta incasarii Pretului vanzarii, AVANT Leasing are dreptul sa declare unilateral rezolutiunea contractului, fara interventia instantei judecatoresti, fara nicio alta formalitate prealabila, partile fiind de drept in intarziere la expirarea termenelor stabilite pentru indeplinirea obligatiilor, si sa dispuna liber cu privire la bun; AVANT Leasingul va notifica Cumparatorul despre intervenirea rezolutiunii contractului de vanzare in scris, la adresa de e-mail comunicata de Cumparator la data inregistrarii;
• In cazul Ofertei deschise, daca Utilizatorul si-a revocat oferta de cumparare in perioada de valabilitate a acesteia, AVANT Leasing are atat dreptul de a solicita daune interese cat si dreptul de a solicita instantei judecatoresti pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract de vanzare;
• In cazul in care datele de identificare ale Cumparatorului nu corespund cu datele comunicate la inregistrarea ca Utilizator in cadrul Aplicatiei de comercializare (exceptand datele de identificare modificate conform legii si a caror valabilitate este probata de Cumparator cu documente emise de autoritatile competente), AVANT Leasing are dreptul de a refuza predarea bunului si de a declara unilateral rezolutiunea contractului, fara interventia instantei judecatoresti, fara nicio alta formalitate prealabila, partile fiind de drept in intarziere la expirarea termenelor stabilite pentru indeplinirea obligatiilor, precum si sa dispuna liber cu privire la bun; AVANT Leasing va notifica Cumparatorul despre intervenirea rezolutiunii contractului de vanzare in scris, la adresa de e-mail comunicata de Cumparator la data inregistrarii.

FORŢA MAJORĂ
• Forta majora, definita potrivit legii romane, exonereaza de raspundere partea care o invoca şi o probează cu certificatul emis de Camera de Comert si Industrie a Romaniei;
• In termen de maximum 3 zile de la aparitia fortei majore, respectiv de la incetarea acesteia, partea care o invoca va notifica in scris aparitia fortei majore, respectiv incetarea acesteia celeilalte parti;
• Exonerarea de raspundere opereaza numai pe durata existentei cazului de forta majora.


MODEL CONTRACT DE VANZARE


CONTRACT DE VÂNZARE
pentru bunuri second-hand

Iesire nr….. / ……..

SC AVANT LEASING RECUPERATE, cu sediul social în Bucureşti, sector 1, Şos. Bucureşti – Ploieşti 19-21, etaj 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub numărul J40/8204/2000, CIF RO13341280, înscrisă sub nr. RG-PJR-41-110045/15.12.2006 în Registrul General şi sub nr. RS-PJR-41-110007/15.12.2006 în Registrul Special, ambele ţinute de Banca Naţională a României, cont RO 82 ROIN 110000125157 RO 01 deschis la Banca Transilvania SA, reprezentata legal prin ………………… în calitate de vânzător

şi:
………………., persoana juridica adresa: ……………, Judet ………, Romania, CUI …….., in calitate de comparator.
Părţile au decis încheierea prezentului contract de vânzare în următoarele condiţii:
Art.1. Obiectul contractului
Părţile au agreat vânzarea-cumpărarea urmatorului/urmatoarelor bun/bunuri second-hand:

Nr.contract
Marca/Tip
Nr. inmatriculare
Culoare
Numar km / Ore functionare
Serie sasiu
Pret vanzare …………… EUR
numit(e) în continuare atat individual cat si in mod colectiv "Bun”.Vânzătorul declară că Bunul este proprietatea sa si raspunde, in conditiile legii, numai pentru evicţiunea cauzată ulterior vânzării prin faptul său personal ori de cea provenită din cauze pe care, cunoscându-le în momentul vânzării, le-a ascuns cumpărătorului.
Cumpărătorul declara in mod expres urmatoarele:
- cunoaste ca Bunul a fost folosit de un tert si
- a verificat Bunul inainte de incheierea prezentului contract si
- a luat la cunostinta raportul de evaluare al Bunului publicat pe site-ul https://avantleasingrecuperate.motrada.net/ si intelege ca aceasta este starea Bunului asa cum este cunoscuta si de Vanzator, acesta din urma neavand alte informatii legate de starea fizica a Bunului intrucat acesta nu a fost folosit de catre Vanzator ci de catre un tert si
- este de acord sa cumpere Bunul în starea în care se afla la data prezentului contract, cunoscând provenienţa legală a acestuia si
- nu are nicio pretenţie referitoare la garanţia pentru vicii aparente si/sau ascunse, exonerand Vanzatorul de orice raspundere cu privire la vicii aparente si/sau ascunse fiind dorinta sa sa il cumpere in starea in care se afla, la pretul mentionat la art. 2 si
- isi asuma orice riscuri legate de descoperirea viciilor ascunse existente la data incheierii prezentului contract sau ulterior acestei date.
Bunul se livrează cu o (1) cheie.
Transferul dreptului de proprietate are loc la data la care vanzatorul incaseaza pretul Bunului. Riscul contractului este suportat de catre cumparator de la data incasarii de catre vanzator a pretului Bunului.

Art. 2. Preţul total al Bunului este de … Euro + TVA, în echivalent lei, la cursul băncii Banca Transilvania SA din data emiterii facturii / facturilor. Cumpărătorul se obligă să achite preţul Bunului în termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii facturii / facturilor. Data plaţii este data evidenţierii preţului Bunului şi a celorlalte sume datorate în contul vânzătorului. În cazul întârzierii plăţii oricăror sume de bani datorate în baza prezentului contract, cumpărătorul datorează vânzătorului penalităţi de 0.2.% din suma datorată si neachitata pe fiecare zi de întârziere. Orice diferenţe cauzate de fluctuaţia cursului de schimb între data emiterii facturii de către vânzător şi data evidenţierii plăţii în contul vânzătorului sunt în sarcina cumpărătorului.
Cheltuielile privind transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra Bunului, cheltuielile
aferente prezentului contract, etc. sunt în sarcina cumpărătorului.

Art. 3. Predarea Bunului
Predarea Bunului către cumpărător se efectuează în baza unui proces-verbal de predare-primire, după semnarea prezentului contract şi achitarea integrală a preţului menţionat la art. 2 şi a celorlalte cheltuieli menţionate la art.2.
Art. 4. Răspunderea contractuală. În cazul în care o parte nu îşi îndeplineşte corespunzător obligaţiile ce rezultă din prezentul contract, cealaltă parte are dreptul sa declare unilateral rezolutiunea contractului, in baza art. 1552 Cod Civil, fara interventia instantei judecatoresti, fara nicio alta formalitate, partile fiind de drept in intarziere la data expirarii termenului stabilit pentru executarea obligatiei; incetarea contractului intervine la data comunicarii declaratiei de rezolutiune.

Art. 5. Omisiunea oricăreia dintre părţi de a insista asupra îndeplinirii cu stricteţe a oricărei prevederi din prezentul contract nu va însemna o renunţare la dreptul de a pretinde o astfel de îndeplinire.

Art. 6. Partile declara ca prezentul contract reprezinta acordul lor integral privind obiectul acestuia nelasand niciun aspect pentru a fi agreat ulterior. De asemenea, partile declara ca prezentul contract reprezinta vointa lor libera si neviciata.

Art. 7. Legea aplicabila prezentului contract este legea romana. Orice diferend in legatura cu incheierea, executarea si/sau incetarea prezentului contract va fi supus in vederea solutionarii instantei judecatoresti de drept comun de la sediul vanzatorului.

Art. 8. Avand in vedere ca in acceptiunea Noului Cod Civil clauza de la art. 1 si art. 7 pot fi considerate clauze standard care prevăd în folosul vanzatorului limitarea răspunderii sau care prevăd în detrimentul cumparatorului decăderea din drepturi, limitarea dreptului de a opune excepţii, clauze compromisorii sau prin care se derogă de la normele privitoare la competenţa instanţelor judecătoreşti, vanzatorul declara in mod expres ca le accepta.
Încheiat azi ……… la sediul vânzătorului, în doua exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. Cumpărătorul declară că a primit un exemplar original al prezentului contract.
VÂNZĂTOR,
SC AVANT LEASING RECUPERATECUMPARATOR
……………………………….LEGEA APLICABILĂ, JURISDICŢIA SI EXECUTAREA
• Drepturile si obligatiile partilor, impuse de prezentele Conditii si de contractul de vanzare, precum si toate efectele juridice pe care le produce contractul de vanzare vor fi interpretate si guvernate de legea romana in vigoare;
• Orice neintelegere decurgand din incheierea, interpretarea sau executarea contractului de vanzare sau in legatura cu acesta, care nu se soutioneaza pe cale amiabila, va fi supus solutionarii instantei judecatoresti de drept comun din Bucuresti, dreptul romanesc fiind aplicabil.

MODIFICAREA CONDITIILOR
• Conditiile pot fi modificate in mod unilateral de catre AVANT Leasing in orice moment. In aceasta situatie, Banca Transilvania SA va va anunta cu privire la intervenirea de modificari si va va solicita acordul;
• In cazul in care un Utilizator continua sa utilizeze Aplicatia de comercializare si dupa modificarea Conditiilor, acest lucru echivaleaza cu acceptarea deplina si neconditionata a Conditiilor modificate conform celor de mai sus si cu acceptarea pe deplin a Conditiilor in forma modificata.
• In orice situatie in care Utilizatorul are obiectiuni sau rezerve fata de oricare dintre prevederile prezentelor Conditii, Utilizatorul are obligatia de a inceta de indata utilizarea Aplicatiei de comercializare;
• Utilizatorul are posibilitatea achizitionarii echipamentelor si vehiculelor comercializate si prin contactarea directa a AVANT Leasing.


ALTE ASPECTE
• Prezentele Conditii se completeaza cu dispoziiile din Termeni si Conditii;
• Prezentele Termeni si Conditii si Conditii sunt redactate in limba romana
• Daca aveti nelamuriri cu privire la continutul prezentelor Termeni si Conditii si Conditii, obligatiile prevazute de acestea sau orice alte intrebari referitoare la operatiie desfasurate in cadrul Aplicatiei de comercializare, puteti intreba la callcenter@avantleasing.ro
• AVANT Leasing nu percepe taxe, comisioane de la Utilizatori pentru utilizarea Aplicatiei de comercializare.
• Odata cu acceptarea prezentelor Conditii, Utilizatorul declara ca a citit si a inteles prevederile acestora si se obliga sa le respecte in totalitate.
• Acceptarea prezentelor Termeni si Conditii si Conditii este confirmata prin marcarea casetei “am citit si accept”.

>> AM CITIT SI ACCEPT


______________________________________________________________

NOTA DE INFORMARE
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Stimate Utilizator,

Pe site-ul https://avantleasingrecuperate.motrada.net/ va este pusa la dispozitie o Aplicatie de comercializare (aplicatia pusa la dispozitie de Motrada Handels GmbH, in cadrul unei platforme administrate de Motrada Handels GmbH), care ofera instrumente electronice de sistem adecvate pentru organizarea on-line a unor proceduri de comercilalizare/licitatie.

Aplicatia de comercializare este utilizata de AVANT LEASING RECUPERATE in scopul prezentarii si oferirii spre vanzare a propriilor vehicule si echipamente second-hand, recuperate de la terte persoane care le-au utilizat in regim de leasing financiar.

Procedurile de comercializare (Licitatie/Oferta deschisa) organizate electronic de catre AVANT LEASING RECUPERATE nu sunt destinate persoanelor fizice.
Se pot inregistra in Aplicata de comercializare, prin crearea unui cont de Utilizator, numai persoane juridice cu sediul in Uniunea Europeana / Spatiul Economic European, care urmeaza procedura de inregistrare descrisa in Termeni si Conditii de utilizare a Aplicatiei de comercializare / de participare la procedurile de Licitatie/Oferta deschisa.

Cu ocazia inregistrarii in Aplicatia de comercializare, ne furnizati date ale urmatoarelor Persoane Vizate: ale persoanei desemnate ca persoana de contact a Utilizatorului si ale reprezentantului legal, date care pot fi considerate date cu caracter personal potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (“Regulament”).
In consecinta, subscrisa, AVANT LEASING RECUPERATE, va oferim mai jos informatiile cu privire la prelucrarea acestor date cu caracter personal.

Operatorul datelor
• AVANT LEASING RECUPERATE, institutie financiara nebancara guvernata de Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare si de alte norme si regulamente emise de Banca Nationala a Romaniei (BNR, cu sediul in Strada Lipscani nr. 25, sector 3, Bucureşti, Romania, cod 030031, telefon: 021 313 04 10, 021 315 27 50), care este supusa supravegherii prudentiale realizate de aceasta autoritate;
• AVANT Leasing este inregistrata in Registrul General si in Registrul Special, ambele tinute de BNR, sub nr. RG-PJR-41-110045/15.12.2006, respectiv nr. RS-PJR-41-110007/15.12.2006;
• Date de contact: Sos. Bucuresti - Ploiesti nr. 19-21, Etaj 2, Sector 1, Bucuresti, Romania, e-mail: callcenter@avantleasing.ro telefon: 021 204 44 44
• inmatriculata la Registrul Comertului cu numarul J40/8204/2000;
• CUI 13341280.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate de Operator in relatie cu Utilizatorii
• datele de contact ale Utilizatorului persoana juridica: adresa de e-mail, formula de adresare (“Dl./Dna.), titlu (director, administrator, etc.), nume si prenume, functie (administrator, director executiv, director logistica, etc.), telefon fix/mobil, fax;
• datele reprezentantului legal al Utilizatorului persoana juridica: formula de adresare (“Dl./Dna.), titlu (director, administrator, etc.), nume si prenume.
--------
Sunteti raspunzator de legalitatea furnizarii datelor cu caracter personal ale Persoanelor Vizate.
Sunteti obligat sa respectati toate prevederile legale aplicabile privind dezvaluirea de date cu caracter personal, in special cu respectarea drepturilor respectivului angajat/reprezentant al Utilizatorului in contextul prelucrarii datelor sale cu caracter personal la locul de munca (inclusiv cu respectarea dreptului la informare al persoanei vizate) si sa ne furnizati numai datele persoanelor care au atributii de reprezentare, potrivit fisei postului/raportului de munca/dispozitiilor statutare ale Utilizatorului/altor prevederi cu caracter obligatoriu pentru Persoanele Vizate.
--------
Scopul si temeiul juridic ale prelucrarii datelor
a. Se realizeaza activitati de prelucrare intemeiate pe furnizarea serviciilor solicitate de dvs. (participarea dvs. la procedurile de comercializare de pe site-ul https://avantleasingrecuperate.motrada.net/), respectiv pentru urmatoarele scopuri:
• analiza solicitarii de inregistrare ca Utilizator;
• crearea contului de Utilizator;
• gestionarea participarii Utilizatorului la procedurile de comercializare/licitatie;

b. Se realizeaza activitati de prelucrare intemeiate pe consimtamantul Utilizatorului, respectiv pentru urmatoarele scopuri:
• transmiterea, la adresa de e-mail furnizata, de comunicari privind ofertele de vanzare pentru anumite vehicule/echipamente, pentru care optati/va exprimati consimtamantul prin bifarea casetei corespunzatoare, in cadrul procedurii de inregistrare in Aplicatia de comercializare.
Vi se ofera posibilitatea sa optati pentru o categorie de bunuri, mai multe sau niciuna (in acest ultim caz, nu veti primi informari privind ofertele de vanzare).
Daca optati pentru primirea de oferte de vanzare,aveti posibilitatea sa optati si pentru frecventa transmiterii acestora (zilnic sau saptamanal).
--------
Retragerea consimtamantului privind transmiterea comunicarilor comerciale. Aveti dreptul sa va retrageti oricand consimtamantul privind utilizarea datelor de contact in scopul transmiterii ofertelor de vanzare mai sus mentionate, in mod gratuit, atat prin accesarea contului de utilizator si debifarea casetelor pentru care ati optat initial, cat si prin accesarea link-ului dedicat acestei operatiuni, care va fi inclus in fiecare comunicare transmisa prin e-mail privind oferte de vanzare.
Retragerea consimtamantului nu va avea niciun efect asupra utilizarii Aplicatiei de comercializare si nici asupra legalitatii transmiterii comunicarilor pe baza acordului furnizat anterior, pana la momentul retragerii acestuia.
--------
c. Se realizeaza activitati de stocare a datelor, intemeiate pe asigurarea interesului legitim al Operatorului, respectiv pentru:
• conservarea dreptului la aparare al Operatorului.

d. Se realizeaza activitati de stocare a datelor, intemeiate pe indeplinirea unei obligatii legale a Operatorului, respectiv pentru:
• pastrarea evidentelor contabile si a evidentelor secundare si operative ale fiecarei tranzactii incheiate, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, respectiv Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului.

Obligatia de a furniza datele cu caracter personal
• Pentru furnizarea serviciilor solicitate de dvs. si indeplinirea obligatiilor noastre legale; in lipsa datelor nu putem analiza solicitarea de inregistrare, crea contul de Utilizator si nici gestiona actiunile dvs. in cadrul site-ului.
• In ceea ce priveste prelucrarile datelor intemeiate pe asigurarea interesului legitim al Operatorului, in scopul conservarii dreptului la aparare al Operatorului, Persoana Vizata se poate opune respectivei prelucrari, din motive legate de o situatie particulara in care se afla, caz in care nu vom mai desfasura respectivele activitati de prelucrare. Prin exceptie, vom putea prelucra in continuare datele respective in cazul in care demonstram ca avem motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor Persoanei Vizate. Admiterea solicitarii de opozitie fata de prelucrarea in interes legitim nu are efect asupra continuarii utilizarii Aplicatiei de comercializare.
• In ceea ce priveste prelucrarea efectuata in scopul transmiterii comunicarilor comerciale, va puteti retrage consimtamantul oricand cu privire la aceasta prelucrare, astfel cum v-am mentionat mai sus.

Datele care nu sunt imperios necesare Operatorului pot ramane necompletate, neimpiedicand trecerea la pasii urmatori din procedura de inregistrare; completarea acestor date ne ajuta pentru a va contacta/a lua legatra cu dvs. intr-un mod profesionist si eficient.

Categorii de destinatari (persoane fizice sau juridice sau alte organisme carora le pot fi divulgate datele Persoanelor Vizate)
• Motrada Handels GmbH, cu sediul in Reisnerstrasse 25/4, A 1030 Vienna, Austria, care gazduieste si administreaza site-ul https://avantleasingrecuperate.motrada.net/ de pe platfoma apartinand Motrada Handels GmbH, in scopul administrarii site-ului.

Transferul datelor in afara Uniunii Europene/Spatiului Economic European
• Datele furnizate nu sunt transferate in afara UE/SEE.
• In cazul in care datele Persoanei Vizate se vor transfera in viitor intr-un stat tert, Persoana Vizata va fi informata, transferul fiind guvernat de prevederile Regulamentului, urmand sa se aplice garantiile prevazute de acesta (fie decizie a unei autoritati competente privind caracterul adecvat al nivelului de protectie din statul tert, fie reguli corporatiste obligatorii, fie clauze stadard de protectie a datelor adoptate de o autoritate competenta, etc.).

Perioada de stocare a datelor personale
• De la crearea contului de Utilizator si pana la stergerea acestuia (la cererea dvs. sau la initiativa Operatorului) sau exercitarea de catre Persoana Vizata a dreptului la stergerea datelor;
• Ulterior datei mentionate mai sus, datele mai sunt pastrate o perioada de 3 ani (perioada de 3 ani fiind necesara pentru conservarea dreptului la aparare al Operatorului) sau, in situatia in care a avut loc o operatiune de vanzare catre dvs., o perioada de 10 ani (potrivit termenelor obligatorii de pastrare a evidentelor contabile si a evidentelor secundare si operative ale fiecarei tranzactii incheiate, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, respectiv Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului);
• In situatia in care solicitarea de creare a contului de Utilizator nu a fost acceptata, datele cu caracter personal vor fi pastrate 3 (trei) ani, in vederea conservarii dreptului la aparare al Operatorului.

Drepturile Persoanelor Vizate in legatura cu datele personale
• Dreptul de acces la date (art. 15 alin. 1 din GDPR): dreptul Persoanei Vizate de a obtine din partea Operatorului o confirmare ca acesta prelucreaza sau nu datele Persoanei Vizate cu caracter personal si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatiile aferente, potrivit legii;
• Dreptul la rectificare (art. 16 din Regulament): dreptul Persoanei Vizate de a obtine de la Operator, fara intarzieri nejustificate, rectificarea si/sau completarea datelor cu caracter personal inexacte, respectiv incomplete;
• Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul Persoanei Vizate de a obtine din partea Operatorului stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, in situatiile expres prevazute de lege (art. 17 alin. 1 din GDPR); datele pot fi sterse daca se aplica vreunul dintre urmatoarele cazuri:
i. datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
ii. Persoana Vizata se opune prelucrarii datelor care o privesc si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea;
iii. datele au fost prelucrate ilegal;
iv. datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine Operatorului; 
v. prelucrarea datelor nu este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta si/sau 
vi. in alte cazuri prevazute de lege, in conditiile, limitele si cu respectarea exceptiilor prevazute de lege.
• Dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor (art. 18 din Regulament): dreptul Persoanei Vizate de a obtine din partea Operatorului restrictionarea prelucrarii, in urmatoarele conditii:
(i) daca Persoana Vizata contesta exactitatea datelor cu character personal care sunt in posesia Operatorului (restrictionarea va avea efect pentru o perioada care ne va permite sa verificam exactitatea datelor respective);
(ii) daca prelucrarea este ilegala dar Persoana Vizata nu doreste stergerea datelor cu caracter personal, solicitand doar restrictionarea utilizarii acestora;
(iii) Operatorul nu mai are nevoie de datele respective in scopul prelucrarii acestora, dar Persoana Vizata ni le solicita pentru valorificarea unui drept in instanta;
(iv) daca Persoana Vizata se opune prelucrarii datelor, restrictionarea va avea efect pe durata necesara sa verificam daca drepturile Operatorului prevaleaza asupra drepturilor Persoanei Vizate.
• Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din Regulament): dreptul Persoanei Vizate de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-a furnizat, pe care le prelucram pentru administrarea contului de Utilizator si pe care le conservam intr-un format electronic; aveti dreptul de a primi aceste date intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si care poate fi citit in mod automat; datele astfel primite pot fi conservate de Persoana Vizata, pot fi transmise altui prestator de servicii sau, in urma solicitarii Persoanei Vizate, le putem transmite noi catre prestatorul de servicii indicat de Persoana Vizata, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
• Dreptul de opozitie (art. 21 din Regulament): dreptul Persoanei Vizate de a se opune in orice moment prelucrarii datelor personale, din motive legate de situatia particulara a Persoanei Vizate; Operatorul nu va mai prelucra datele Persoanei Vizate, cu exceptia cazului in care demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor Persoanei Vizate sau ca scopul prelucrarii este valorificarea unui drept in instanta.

Plangeri/solicitari in legatura cu prelucrarea datelor personale
In vederea exercitarii drepturilor mai sus mentionate, Persoana Vizata se poate adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata olograf, la urmatoarea adresa de e-mail: gdpr@avantleasing.ro

Vom raspunde acestor solicitari in cel mult o luna de la primirea cererii. In cazul in care este vorba de cereri complexe sau foarte numeroase, acest termen se poate prelungi cu doua luni. In acest caz, avem obligatia sa informam Persoana Vizata cu privire la o astfel de prelungire, in termen de o luna de la primirea cererii, prezentand si motivele intarzierii. Ne rezervam dreptul de a stabili o taxa in cazul cererilor repetate conform Regulamentului.
In cazul in care comunicam decizia de a nu lua masuri in legatura cu cererea Persoanei Vizate sau daca raspunsul primit nu este satisfacator, Persoana Vizata are dreptul de a depune o plangere:
➢ fie la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, sub forma unei adrese scrise, la sediul institutiei sau prin e-mail la adresa anspdcp@dataprotection.ro;
➢ fie la instanta competenta.


√ Am luat la cunostinta si imi exprim acordul cu documentele:

TERMENI SI CONDITII GENERALE DE UTILIZARE a aplicatiei de comercializare /participare la procedurile licitatie si/sau oferta deschisa si CONDITII GENERALE DE VANZARE
si
NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL