Login

NOTA DE INFORMARE
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONALStimate Utilizator,

Pe site-ul https://avantleasingrecuperate.motrada.net/ va este pusa la dispozitie o Aplicatie de comercializare (aplicatia pusa la dispozitie de Motrada Handels GmbH, in cadrul unei platforme administrate de Motrada Handels GmbH), care ofera instrumente electronice de sistem adecvate pentru organizarea on-line a unor proceduri de comercilalizare/licitatie.

Aplicatia de comercializare este utilizata de AVANT LEASING RECUPERATE in scopul prezentarii si oferirii spre vanzare a propriilor vehicule si echipamente second-hand, recuperate de la terte persoane care le-au utilizat in regim de leasing financiar.

Procedurile de comercializare (Licitatie/Oferta deschisa) organizate electronic de catre AVANT LEASING RECUPERATE nu sunt destinate persoanelor fizice.
Se pot inregistra in Aplicata de comercializare, prin crearea unui cont de Utilizator, numai persoane juridice cu sediul in Uniunea Europeana / Spatiul Economic European, care urmeaza procedura de inregistrare descrisa in Termeni si Conditii de utilizare a Aplicatiei de comercializare / de participare la procedurile de Licitatie/Oferta deschisa.

Cu ocazia inregistrarii in Aplicatia de comercializare, ne furnizati date ale urmatoarelor Persoane Vizate: ale persoanei desemnate ca persoana de contact a Utilizatorului si ale reprezentantului legal, date care pot fi considerate date cu caracter personal potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (“Regulament”).
In consecinta, subscrisa, AVANT LEASING RECUPERATE, va oferim mai jos informatiile cu privire la prelucrarea acestor date cu caracter personal.

Operatorul datelor
• AVANT LEASING RECUPERATE, institutie financiara nebancara guvernata de Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare si de alte norme si regulamente emise de Banca Nationala a Romaniei (BNR, cu sediul in Strada Lipscani nr. 25, sector 3, Bucureşti, Romania, cod 030031, telefon: 021 313 04 10, 021 315 27 50), care este supusa supravegherii prudentiale realizate de aceasta autoritate;
• AVANT Leasing este inregistrata in Registrul General si in Registrul Special, ambele tinute de BNR, sub nr. RG-PJR-41-110045/15.12.2006, respectiv nr. RS-PJR-41-110007/15.12.2006;
• Date de contact: Sos. Bucuresti - Ploiesti nr. 19-21, Etaj 2, Sector 1, Bucuresti, Romania, e-mail: callcenter@avantleasing.ro, telefon: 021 204 44 44
• inmatriculata la Registrul Comertului cu numarul J40/8204/2000;
• CUI 13341280.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate de Operator in relatie cu Utilizatorii
• datele de contact ale Utilizatorului persoana juridica: adresa de e-mail, formula de adresare (“Dl./Dna.), titlu (director, administrator, etc.), nume si prenume, functie (administrator, director executiv, director logistica, etc.), telefon fix/mobil, fax;
• datele reprezentantului legal al Utilizatorului persoana juridica: formula de adresare (“Dl./Dna.), titlu (director, administrator, etc.), nume si prenume.
--------
Sunteti raspunzator de legalitatea furnizarii datelor cu caracter personal ale Persoanelor Vizate.
Sunteti obligat sa respectati toate prevederile legale aplicabile privind dezvaluirea de date cu caracter personal, in special cu respectarea drepturilor respectivului angajat/reprezentant al Utilizatorului in contextul prelucrarii datelor sale cu caracter personal la locul de munca (inclusiv cu respectarea dreptului la informare al persoanei vizate) si sa ne furnizati numai datele persoanelor care au atributii de reprezentare, potrivit fisei postului/raportului de munca/dispozitiilor statutare ale Utilizatorului/altor prevederi cu caracter obligatoriu pentru Persoanele Vizate.
--------
Scopul si temeiul juridic ale prelucrarii datelor
a. Se realizeaza activitati de prelucrare intemeiate pe furnizarea serviciilor solicitate de dvs. (participarea dvs. la procedurile de comercializare de pe site-ul https://avantleasingrecuperate.motrada.net/), respectiv pentru urmatoarele scopuri:
• analiza solicitarii de inregistrare ca Utilizator;
• crearea contului de Utilizator;
• gestionarea participarii Utilizatorului la procedurile de comercializare/licitatie;

b. Se realizeaza activitati de prelucrare intemeiate pe consimtamantul Utilizatorului, respectiv pentru urmatoarele scopuri:
• transmiterea, la adresa de e-mail furnizata, de comunicari privind ofertele de vanzare pentru anumite vehicule/echipamente, pentru care optati/va exprimati consimtamantul prin bifarea casetei corespunzatoare, in cadrul procedurii de inregistrare in Aplicatia de comercializare.
Vi se ofera posibilitatea sa optati pentru o categorie de bunuri, mai multe sau niciuna (in acest ultim caz, nu veti primi informari privind ofertele de vanzare).
Daca optati pentru primirea de oferte de vanzare,aveti posibilitatea sa optati si pentru frecventa transmiterii acestora (zilnic sau saptamanal).
--------
Retragerea consimtamantului privind transmiterea comunicarilor comerciale. Aveti dreptul sa va retrageti oricand consimtamantul privind utilizarea datelor de contact in scopul transmiterii ofertelor de vanzare mai sus mentionate, in mod gratuit, atat prin accesarea contului de utilizator si debifarea casetelor pentru care ati optat initial, cat si prin accesarea link-ului dedicat acestei operatiuni, care va fi inclus in fiecare comunicare transmisa prin e-mail privind oferte de vanzare.
Retragerea consimtamantului nu va avea niciun efect asupra utilizarii Aplicatiei de comercializare si nici asupra legalitatii transmiterii comunicarilor pe baza acordului furnizat anterior, pana la momentul retragerii acestuia.
--------
c. Se realizeaza activitati de stocare a datelor, intemeiate pe asigurarea interesului legitim al Operatorului, respectiv pentru:
• conservarea dreptului la aparare al Operatorului.

d. Se realizeaza activitati de stocare a datelor, intemeiate pe indeplinirea unei obligatii legale a Operatorului, respectiv pentru:
• pastrarea evidentelor contabile si a evidentelor secundare si operative ale fiecarei tranzactii incheiate, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, respectiv Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului.

Obligatia de a furniza datele cu caracter personal
• Pentru furnizarea serviciilor solicitate de dvs. si indeplinirea obligatiilor noastre legale; in lipsa datelor nu putem analiza solicitarea de inregistrare, crea contul de Utilizator si nici gestiona actiunile dvs. in cadrul site-ului.
• In ceea ce priveste prelucrarile datelor intemeiate pe asigurarea interesului legitim al Operatorului, in scopul conservarii dreptului la aparare al Operatorului, Persoana Vizata se poate opune respectivei prelucrari, din motive legate de o situatie particulara in care se afla, caz in care nu vom mai desfasura respectivele activitati de prelucrare. Prin exceptie, vom putea prelucra in continuare datele respective in cazul in care demonstram ca avem motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor Persoanei Vizate. Admiterea solicitarii de opozitie fata de prelucrarea in interes legitim nu are efect asupra continuarii utilizarii Aplicatiei de comercializare.
• In ceea ce priveste prelucrarea efectuata in scopul transmiterii comunicarilor comerciale, va puteti retrage consimtamantul oricand cu privire la aceasta prelucrare, astfel cum v-am mentionat mai sus.

Datele care nu sunt imperios necesare Operatorului pot ramane necompletate, neimpiedicand trecerea la pasii urmatori din procedura de inregistrare; completarea acestor date ne ajuta pentru a va contacta/a lua legatra cu dvs. intr-un mod profesionist si eficient.

Categorii de destinatari (persoane fizice sau juridice sau alte organisme carora le pot fi divulgate datele Persoanelor Vizate)
• Motrada Handels GmbH, cu sediul in Reisnerstrasse 25/4, A 1030 Vienna, Austria, care gazduieste si administreaza site-ul https://avantleasingrecuperate.motrada.net/ de pe platfoma apartinand Motrada Handels GmbH, in scopul administrarii site-ului.

Transferul datelor in afara Uniunii Europene/Spatiului Economic European
• Datele furnizate nu sunt transferate in afara UE/SEE.
• In cazul in care datele Persoanei Vizate se vor transfera in viitor intr-un stat tert, Persoana Vizata va fi informata, transferul fiind guvernat de prevederile Regulamentului, urmand sa se aplice garantiile prevazute de acesta (fie decizie a unei autoritati competente privind caracterul adecvat al nivelului de protectie din statul tert, fie reguli corporatiste obligatorii, fie clauze stadard de protectie a datelor adoptate de o autoritate competenta, etc.).

Perioada de stocare a datelor personale
• De la crearea contului de Utilizator si pana la stergerea acestuia (la cererea dvs. sau la initiativa Operatorului) sau exercitarea de catre Persoana Vizata a dreptului la stergerea datelor;
• Ulterior datei mentionate mai sus, datele mai sunt pastrate o perioada de 3 ani (perioada de 3 ani fiind necesara pentru conservarea dreptului la aparare al Operatorului) sau, in situatia in care a avut loc o operatiune de vanzare catre dvs., o perioada de 10 ani (potrivit termenelor obligatorii de pastrare a evidentelor contabile si a evidentelor secundare si operative ale fiecarei tranzactii incheiate, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, respectiv Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului);
• In situatia in care solicitarea de creare a contului de Utilizator nu a fost acceptata, datele cu caracter personal vor fi pastrate 3 (trei) ani, in vederea conservarii dreptului la aparare al Operatorului.

Drepturile Persoanelor Vizate in legatura cu datele personale
• Dreptul de acces la date (art. 15 alin. 1 din GDPR): dreptul Persoanei Vizate de a obtine din partea Operatorului o confirmare ca acesta prelucreaza sau nu datele Persoanei Vizate cu caracter personal si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatiile aferente, potrivit legii;
• Dreptul la rectificare (art. 16 din Regulament): dreptul Persoanei Vizate de a obtine de la Operator, fara intarzieri nejustificate, rectificarea si/sau completarea datelor cu caracter personal inexacte, respectiv incomplete;
• Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul Persoanei Vizate de a obtine din partea Operatorului stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, in situatiile expres prevazute de lege (art. 17 alin. 1 din GDPR); datele pot fi sterse daca se aplica vreunul dintre urmatoarele cazuri:
i. datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
ii. Persoana Vizata se opune prelucrarii datelor care o privesc si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea;
iii. datele au fost prelucrate ilegal;
iv. datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine Operatorului; 
v. prelucrarea datelor nu este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta si/sau 
vi. in alte cazuri prevazute de lege, in conditiile, limitele si cu respectarea exceptiilor prevazute de lege.
• Dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor (art. 18 din Regulament): dreptul Persoanei Vizate de a obtine din partea Operatorului restrictionarea prelucrarii, in urmatoarele conditii:
(i) daca Persoana Vizata contesta exactitatea datelor cu character personal care sunt in posesia Operatorului (restrictionarea va avea efect pentru o perioada care ne va permite sa verificam exactitatea datelor respective);
(ii) daca prelucrarea este ilegala dar Persoana Vizata nu doreste stergerea datelor cu caracter personal, solicitand doar restrictionarea utilizarii acestora;
(iii) Operatorul nu mai are nevoie de datele respective in scopul prelucrarii acestora, dar Persoana Vizata ni le solicita pentru valorificarea unui drept in instanta;
(iv) daca Persoana Vizata se opune prelucrarii datelor, restrictionarea va avea efect pe durata necesara sa verificam daca drepturile Operatorului prevaleaza asupra drepturilor Persoanei Vizate.
• Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din Regulament): dreptul Persoanei Vizate de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-a furnizat, pe care le prelucram pentru administrarea contului de Utilizator si pe care le conservam intr-un format electronic; aveti dreptul de a primi aceste date intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si care poate fi citit in mod automat; datele astfel primite pot fi conservate de Persoana Vizata, pot fi transmise altui prestator de servicii sau, in urma solicitarii Persoanei Vizate, le putem transmite noi catre prestatorul de servicii indicat de Persoana Vizata, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
• Dreptul de opozitie (art. 21 din Regulament): dreptul Persoanei Vizate de a se opune in orice moment prelucrarii datelor personale, din motive legate de situatia particulara a Persoanei Vizate; Operatorul nu va mai prelucra datele Persoanei Vizate, cu exceptia cazului in care demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor Persoanei Vizate sau ca scopul prelucrarii este valorificarea unui drept in instanta.

Plangeri/solicitari in legatura cu prelucrarea datelor personale
In vederea exercitarii drepturilor mai sus mentionate, Persoana Vizata se poate adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata olograf, la urmatoarea adresa de e-mail: gdpr@avantleasing.ro

Vom raspunde acestor solicitari in cel mult o luna de la primirea cererii. In cazul in care este vorba de cereri complexe sau foarte numeroase, acest termen se poate prelungi cu doua luni. In acest caz, avem obligatia sa informam Persoana Vizata cu privire la o astfel de prelungire, in termen de o luna de la primirea cererii, prezentand si motivele intarzierii. Ne rezervam dreptul de a stabili o taxa in cazul cererilor repetate conform Regulamentului.
In cazul in care comunicam decizia de a nu lua masuri in legatura cu cererea Persoanei Vizate sau daca raspunsul primit nu este satisfacator, Persoana Vizata are dreptul de a depune o plangere:
➢ fie la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, sub forma unei adrese scrise, la sediul institutiei sau prin e-mail la adresa anspdcp@dataprotection.ro;
➢ fie la instanta competenta.


>> AM LUAT LA CUNOSTINTA